0
χόνια εύκολης χρηματοδότησης ευρωπαϊκων σχεδίων Erasmus+
0
Στρατηγικοί Στόχοι
0 +
Σεμινάρια
0 +
Job Shadowing
0 +
Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών

Διαπίστευση 2021-2027

erasmus-accreditation-post
erasmus-accreditation-post-2

Με το υπ. αριθμ. 2715/26-3-2021 έγγραφό του, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η επίσημη Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus, απένειμε στο Γυμνάσιο Αρχανών τη Διαπίστευση Erasmus (Erasmus Accreditation) στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης για τα έτη 2021-2027.

Η διαπίστευση Erasmus αποτελεί ένα νέο εργαλείο για τους οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), σχολικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και συνεργασία. Η απονομή της διαπίστευσης Erasmus επιβεβαιώνει ότι ο αιτών έχει καταρτίσει σχέδιο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ανάπτυξης του οργανισμού του.

Η διαπίστευση αυτή σημαίνει με απλά λόγια ότι οι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου μας για μία επταετία, θα έχουν τη δυνατότητα πολλών ευκαιριών εκπόνησης σχεδίων δράσης και διοργάνωσης δραστηριοτήτων κινητικότητας με άλλα σχολεία της Ευρώπης. Ανοίγει δε μεγάλους ευρωπαϊκούς ορίζοντες για το σχολείο μας αλλά και την περιοχή, επιβεβαιώνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο ότι το Γυμνάσιο Αρχανών διαθέτει τόσο την ικανότητα όσο και τα μέσα προκειμένου να οργανώνει υψηλής ποιότητας δράσεις και δραστηριότητες κινητικότητας.
Την παιδαγωγική ομάδα της διαπίστευσης αποτελούν η Δ/ντρια του σχολείου μας Μπρουχούτα Αργυρώ, και οι εκπαιδευτικοί Αλεξάκη Ελένη-Μαρία (Οικονομίας), Λιλιμπάκη Γεωργία (Μαθηματικός), Παντελάκη Ελευθερία (Φιλόλογος), Τερζάκη Ευαγγελία (Μαθηματικός) και Τυλλιανάκης Εμμανουήλ (Πληροφορικός).

Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Ενσωμάτωση στην διδασκαλία των εκπαιδευτικών μας, σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης.

Μικτή Μάθηση

Σχεδιασμός μαθημάτων συνδυάζοντας τη δια ζώσης με την εξ αποστάσεως διδασκαλία (blended learning).

STEM

Σχεδιασμός
δραστηριοτήτων STEM, ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών μας για τις φυσικές επιστήμες,
την τεχνολογία, τα μαθηματικά.

Συμπερίληψη

Οι μαθητές μας που αντιμετωπίζουν μαθησιακές
δυσκολίες να αισθάνονται ισότιμα μέλη σε ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και ασφαλές εκπαιδευτικό
περιβάλλον.