Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δεύτερη περίοδο της Διαπίστευσης Erasmus+ (2021-27) την οποία υλοποιεί το σχολείο μας.

Δώδεκα εκπαιδευτικοί μας είχαν τη δυνατότητα, μέσα από μια δραστηριότητα επιτόπιας παρακολούθησης (Job Shadowing), ένα σεμινάριο μικτής μάθησης (blended Learning), ένα σεμινάριο ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom) και δύο σεμινάρια συμπερίληψης (inclusion), να εφοδιαστούν με νέες γνώσεις και νέα εκπαιδευτικά εργαλεία, να έρθουν σε επαφή με ευρωπαίους συναδέλφους τους και να ανταλλάξουν ιδέες και καλές πρακτικές.

Στην ίδια αυτή περίοδο το σχολείο μας φιλοξένησε τρεις αποστολές εκπαιδευτικών από Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία αντίστοιχα και μία αποστολή μαθητών από τη Σλοβακία.

Όλα τα παραπάνω έχουν ήδη αρχίσει να ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου μας και τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της ενσωμάτωσης είναι ήδη ορατά.

Το σχολείο μας θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια να υλοποιεί με την ίδια συνέπεια το ευρωπαϊκό του πλάνο εμπλέκοντας σε αυτό ακόμα περισσότερους εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές.

Γιατί το Erasmus ανοίγει δρόμους και αλλάζει ζωές.