Στo πλαίσιο του σχεδίου Erasmus+ Βασική Δράση 1/Μαθησιακή κινητικότητα Ατόμων ΚΑ1, με κωδικό 2022-1-EL01-KA121-SCH -00054983 το Γυμνάσιο Αρχανών  ως Διαπιστευμένο Σχολείο Εrasmus, συνεχίζει τη συμμετοχή του σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, στην πόλη Βαλένθια της Ισπανίας, κατά το χρονικό διάστημα από  20 Μαρτίου έως 25 Μαρτίου 2023, οι εκπαιδευτικοί Παντελάκη Ελευθερία (ΠΕ 02) και Μάδη Κατερίνα (ΠΕ 03)  εκπροσωπώντας το  Γυμνάσιο Αρχανών, παρακολούθησαν την επιμόρφωση με τίτλο” Blended Learning: Connecting Remote and Face-to-Face Teaching”. Η επιμόρφωση, την οποία διοργάνωσε ο φορέας Εuropass Teacher Academy, είχε ως θέμα την ενσωμάτωση και αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εξ αποστάσεως και στη δια ζώσης μάθηση. Στο σεμινάριο  συμμετείχαν συνολικά δέκα (10) εκπαιδευτικοί, από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Φινλανδία, την Κροατία και την Λιθουανία.

Αναλυτικότερα κατά το διάστημα  20-25 Μαρτίου 2023:

 Έγινε παρουσίαση των σχολείων από τα οποία προέρχονταν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και  ακολούθησε διεξοδική συζήτηση σχετικά με τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας από την εκάστοτε σχολική μονάδα. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης,  icebreaking δραστηριότητες (spaghetti challenge) για τη δημιουργία  και ενδυνάμωση συνεργατικού πνεύματος. Παρουσιάστηκαν μοντέλα μικτής μάθησης, εικονικές τάξεις και τρόποι δημιουργίας βίντεο για τις ανάγκες της επικοινωνίας με μαθητές (Canva, ,Powtoon.com,). Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο περιεχόμενο και τη σημασία της ανεστραμμένης τάξης  καθώς και σε  διαδικτυακά εργαλεία (Genial.ly.com,Ted.Education,Edpuzzle.com) χρήσιμα για τη δημιουργία δραστηριοτήτων για τον  εμπλουτισμό των μαθημάτων  τόσο  στην εντός τάξης όσο και  στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν διαδικτυακά εργαλεία (Quizlet, Blooket, Educaplay) τα οποία μπορούν να προσδώσουν  παιχνιώδη χαρακτήρα στη μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ασχολήθηκαν  εξ ολοκλήρου  με το σχεδιασμό μαθήματος, διάρκειας τουλάχιστον μιας διδακτικής ώρας. Έθεσαν μαθησιακούς στόχους  σε  συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες της επιλογής τους σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών κάθε χώρας, επέλεξαν ποιες από τις πλατφόρμες τις οποίες δοκίμασαν, μπορούσαν να αξιοποιήσουν για τους μαθητές τους και με ποιο τρόπο ( σύγχρονα ή ασύγχρονα). Παρουσίασαν αναλυτικά τα σχέδια μαθημάτων  στην ολομέλεια και ακολούθησε  σχολιασμός, συζήτηση και ανατροφοδότηση.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί βίωσαν μία σημαντική μαθησιακή εμπειρία, βελτιώνοντας τις ψηφιακές και παιδαγωγικές τους γνώσεις. Αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το πώς  η επιλεκτική, στοχευμένη και ουσιαστική χρήση των ψηφιακών εργαλείων  μπορεί να εμπλουτίσει τη διδασκαλία, να ενισχύσει το ενδιαφέρον και την ανταπόκριση των μαθητών καθώς και να διευκολύνει τις ανάγκες της διαφοροποιημενης διδασκαλίας. Οι συζητήσεις που έγιναν καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου τόσο με την Ισπανίδα επιμορφώτρια  όσο και  με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς συνέβαλλαν στην ανταλλαγή απόψεων για  τον τρόπο λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων των συγκεκριμένων ευρωπαϊκών κρατών, ανέδειξαν καινοτόμες πρακτικές αλλά και προβληματισμούς για κοινά εκπαιδευτικά ζητήματα.

Μότο του σεμιναρίου ” teachers can be real influencers“.

Ευχαριστούμε Erasmus!

Τι έγραψε ο τοπικός τύπος για το σεμινάριο

Αφήστε μια απάντηση