Την εβδομάδα 12-19/02/2023 δύο εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου μας  μετακινήθηκαν στην Μπολόνια της Ιταλίας για να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό σεμινάριο “Special needs and inclusive education, the Italian experience of overcoming segregation”  στο πλαίσιο της Διαπίστευσης Erasmus+ (KA121–SCH–000009768) που έχει απονεμηθεί στο Γυμνάσιο Αρχανών για τα έτη 2021-2027.     

Οι εκπαιδευτικοί  μας Μαρία Χρόνη (ΠΕ02) και  Μαρίνα Χρηστάκη (ΠΕ8802) παρακολούθησαν σεμινάριο, που διοργάνωσε ο φορέας ELA  Erasmus Learning Academy για την συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές ανάγκες και την ένταξή τους στην γενική εκπαίδευση. 

Στόχος του προγράμματος αυτού ήταν η γνωριμία και η ανάλυση του ιταλικού μοντέλου συμπερίληψης, συζητώντας στρατηγικές, μεθόδους εργασίας και προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του διαχωρισμού των μαθητών με ειδικές ανάγκες και την ένταξή τους στη γενική εκπαίδευση. Αυτό το εκπαιδευτικό μάθημα στόχευε στη γνωριμία με στρατηγικές, μεθοδολογίες και εργαλεία για να τα περιλαμβάνει όλα μαθητές στην εκπαίδευση.

Ο γενικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι να προωθήσει την αριστεία και την ένταξη στην εκπαίδευση παρέχοντας σε δασκάλους, διευθυντές, εκπαιδευτικό προσωπικό και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής  γνώσεις και έμπνευση να κάνουν πράξη την συμπερίληψη.

Χάρη σε αυτό το μάθημα οι εκπαιδευτικοί μας γνώρισαν:

–  τις βασικές αρχές, τα οφέλη και τις αξίες της συνεκπαίδευσης.

–  έμαθαν για το ιταλικό μοντέλο ενταξιακής εκπαίδευσης για την υπέρβαση του διαχωρισμού και τη συμπερίληψη μαθητών με ειδικές ανάγκες στην γενική εκπαίδευση·

– Εξοικειώθηκαν με εργαλεία και πλατφόρμες ΤΠΕ που υποστηρίζουν και διευκολύνουν τη διαδικασία μάθησης μαθητές με ειδικές ανάγκες·

– Γνώρισαν  στρατηγικές διδασκαλίας και πρακτικές δραστηριότητες για την προώθηση της συμμετοχής και ενίσχυση της μάθησης των μαθητών με ειδικές ανάγκες·

– Επισκέφθηκαν ιταλικά σχολεία και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της συνεκπαίδευσης και μαθητές με ειδικές ανάγκες.

– Αντάλλαξαν καλές πρακτικές και συζήτησαν τις προκλήσεις με Ιταλούς δασκάλους καθώς και με εκπαιδευτικό προσωπικό από άλλες χώρες της ΕΕ (Μάλτα, Ρουμανία, Γερμανία) που συμμετείχαν  στο εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Η διοργάνωση υπήρξε εξαιρετική. Η πραγματοποίηση έγινε σε ένα ιδιαίτερα φιλόξενο περιβάλλον και δημιουργήθηκαν ισχυροί δεσμοί με τους συμμετέχοντες από τις άλλες χώρες. 

Συγκεκριμένα:

1η ημέρα , Κυριακή 12/02 /2023

Άφιξη των συμμετεχόντων στη Μπολόνια, γνωριμία και  περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

2η ημέρα, Δευτέρα 13/02/2023

Οι επιμορφούμενοι ερωτήθηκαν αρχικά για τις προσδοκίες που έχουν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έδωσαν ομαδικά έναν ορισμό για τη συμπερίληψη και αναφέρθηκαν στα πλεονεκτήματα της συνεκπαίδευσης. Έπειτα, κάθε ομάδα παρουσίασε το σχολείο της εστιάζοντας στα είδη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να διαχειριστούν, τις μεθόδους που χρησιμοποιούν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο σχολικό πλαίσιο. Η ημέρα έκλεισε με ξενάγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της Μπολόνια.

3η ημέρα, Τρίτη 14/02/2023

Η ημέρα ήταν αφιερωμένη στο ιταλικό μοντέλο συνεκπαίδευσης (τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, εμπλεκόμενοι φορείς, εργαλεία, προσεγγίσεις). Οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν σε ομάδες πάνω στη δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης και ετήσιων προγραμμάτων συμπερίληψης.

4η ημέρα, Τετάρτη 15/02/2023

Οι εκπαιδευτικοί συζήτησαν για το πως μπορούν να δημιουργήσουν μία συμπεριληπτική τάξη και για την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχίας για όσους εργάζονται με  μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ακολούθησε διαδικτυακή σύνδεση με δημοτικό σχολείο. Με τον εκπαιδευτικό ειδικής εκπαίδευσης του σχολείου έγινε ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις και  τις βέλτιστες πρακτικές για τη συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στη Φλωρεντία και σύντομη περιήγηση στην πόλη.

5η ημέρα, Πέμπτη 16/02/2023

Οι εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν ένα ιταλικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου οι οποίοι εργάζονται με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να συζητήσουν για τις προσεγγίσεις, τις μεθόδους διδασκαλίας και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν.

6η ημέρα, Παρασκευή 17/02/2023

Η τελευταία ημέρα ήταν αφιερωμένη κυρίως στις μεθόδους διαφοροποιημένης διδασκαλίας που μπορούμε να εφαρμόσουμε μέσα στην τάξη, αλλά και στους τρόπους εμπλοκής των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία ώστε το σχολείο να αποτελεί μία θετική εμπειρία για όλους (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς).

7η ημέρα, Σάββατο 18/02/2023

Έγινε η απονομή των πιστοποιητικών παρακολούθησης στους επιμορφούμενους και ακολούθησε αποχαιρετιστήριο γεύμα.

Ο τοπικός τύπος για τη μετακίνηση

Αφήστε μια απάντηση