Τα τμήματα Α1 και Α2 την Τετάρτη 13/12/2023 με συνοδούς καθηγητές: Χρηστάκη Μαρίνα, Χρόνη Μαρία, Αλεξάκη Μαριαλλένα, Γιανίτσα Παντελή και τα τμήματα Α3 και Α4 την Πέμπτη 23/11/2023 με συνοδούς καθηγητές: Χρηστάκη Μαρίνα, Τσαγκαράκη Κωστή, Ζωγραφιστού Βιβιάννα, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο μουσείο αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας στα πλαίσια του μαθήματος της τεχνολογίας.

Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν κοχλίες, τροχαλίες, οδοντωτούς τροχούς, αλυσίδες, προγραμματιστές, (εξαρτήματα όλα της μηχανής ενός σύγχρονου αυτοκινήτου), ρολόγια όπως το ξυπνητήρι του Πλάτωνος το σταθερό και το κινητό αυτόματο θέατρο του Ήρωνος (δηλ. τον «κινηματογράφο» και το «αυτοκίνητο – κουκλοθέατρο» των αρχαίων Ελλήνων αντίστοιχα), γερανούς, υδραυλικούς κοχλίες, τις εντυπωσιακές τηλεπικοινωνίες των αρχαίων Ελλήνων αλλά και τις μεθόδους κρυπτογράφησης να γνωρίσουν τις απίστευτες τεχνολογικές επιδόσεις των αρχαίων Ελλήνων, (φρυκτωρίες) και άλλα πολλά τεχνολογικά επιτεύγματα, γνωρίζοντας έτσι πτυχές του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και  πως η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων λίγο πριν το τέλος του αρχαιοελληνικού κόσμου ήταν εξαιρετικά όμοια με τις απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας μας.