Διεύθυνση

Μπρουχούτα Αργυρώ (ΠΕ 86 – Πληροφορικός)

Υποδιεύθυνση

Τσαγκαράκης Κων/νος (ΠΕ 11 – Φυσικής Αγωγής)