Κατά το σχολικό έτος 2023-24 στο σχολείο μας φοιτούν 246 μαθητές. Απ’ αυτούς οι 110 είναι κορίτσια και οι υπόλοιποι 136 αγόρια.

Οι παραπάνω μαθητές είναι κατανεμημένοι σε 11 τμήματα. Τέσσερα (4) στην Α’ τάξη, τρία (3) στη Β’ τάξη και τέσσερα (4) στη Γ’ τάξη.

Στο σχολείο λειτουργούν επίσης τρία (3) τμήματα ένταξης (ένα για κάθε τάξη) για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Τέλος στο σχολείο απασχολούνται 34 εργαζόμενοι. Εκ των οποίων 31 εκπαιδευτικοί, 1 νοσηλεύτρια, 1 ψυχολόγος και 1 κοινωνικός λειτουργός.