Κινητικότητες (mobilities)

Καταντζάρο-Ιταλία
(20-24 Ιουνίου 2022)

Φαμαλικάο-Πορτογαλία
(16-20 Μαΐου 2022)

Αρχάνες-Ελλάδα
(2-6 Μαΐου 2022)

Χούμενε-Σλοβακία
(10-14 Φεβρουαρίου 2020)

Δραστηριότητες και Δράσεις

Το πρόγραμμα και η ομάδα μας