Το Γυμνάσιο Αρχανών τα έτη 2019 και 2020, στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1 του Erasmus +, πρόκειται να υλοποιήσει σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας εκπαιδευτικών, με τίτλο «Μέθοδοι διδασκαλίας και διαχείρισης τάξης για ίσες ευκαιρίες μάθησης» («Teaching and classroom management methods for equal learning») και κωδικό 2019-1-EL01-KA101-061359.