Το σχέδιο μαθήματος αφορά σε μαθητές γυμνασίου, επιπέδου Β1-Β2 κι έχει ως στόχο να τους οδηγήσει και να τους εμπνεύσει στη συγγραφή μιας σύντομης, τρομακτικής ιστορίας με αφορμή τη γιορτή του Halloween. Με τη χρήση του εργαλείου παρουσιάσεων της πλατφόρμας Genially οι μαθητές και οι μαθήτριες θα οδηγηθούν στα βήματα της πλοκής και τεχνικής της συγγραφής μιας ορθά δομημένης ιστορίας, αλλά και θα διδαχθούν νέο λεξιλόγιο σχετικό με τη θεματολογία της ιστορίας που θα πρέπει να συγγράψουν. Επίσης, θα μελετήσουν μία εμβόλιμη ιστορία με τη μορφή κινηματογραφικού animation από την ταινία «Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου» της J.K. Rowling. Στη συνέχεια, θα κληθούν να αναγνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αφήγησης μιας ιστορίας και στο τέλος θα παράγουν τη δική τους τρομακτική ιστορία ώστε να συνθέσουν ένα ψηφιακό βιβλίο στην πλατφόρμα Book Creator. Έτσι, θα εξασκήσουν τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου (listening, reading, speaking, writing) ενώ παράλληλα θα γνωρίσουν ένα ψηφιακό εργαλείο συνεργατικής συγγραφής.

Αφήστε μια απάντηση