Μια Web 2.0 εφαρμογή για τη δημιουργία κινούμενων παρουσιάσεων (animated presentations), των γνωστών βιντεοπαρουσιάσεων.

Ιστότοπος: https://www.powtoon.com/

Απαιτείται δημιουργία λογαριασμού; Ναι

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνεργατικά; Όχι

Tutorial: https://www.powtoon.com/tutorials/