Επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Flipped Classroom» στη Σεβίλλη της Ισπανίας (Διαπίστευση Erasmus+ 2021-27)

H 2η  κινητικότητα του Γυμνασίου Αρχανών  στο πλαίσιο του διαπιστευμένου σχεδίου Erasmus+ με κωδικό 2022-1-EL01-KA121-SCH-000054983 πραγματοποιήθηκε στη Σεβίλλη της Ισπανίας από τις 20 Φεβρουαρίου ως τις 25 Φεβρουαρίου 2023. Οι…

0 Comments

Τέλος

Δεν υπάρχει άλλο περιεχόμενο