Απολογισμός δεύτερης περιόδου Διαπίστευσης Erasmus+ 2021-27

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δεύτερη περίοδο της Διαπίστευσης Erasmus+ (2021-27) την οποία υλοποιεί το σχολείο μας.Δώδεκα εκπαιδευτικοί μας είχαν τη δυνατότητα, μέσα από μια δραστηριότητα επιτόπιας παρακολούθησης (Job Shadowing),…

0 Comments

Ενδοσχολική επιμόρφωση ομοτίμων 2ου σχεδίου Διαπίστευσης Erasmus+

Την Πέμπτη 22 Ιουνίου και την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας η δεύτερη ενδοσχολική επιμόρφωση (επιμόρφωση ομοτίμων), διάχυσης της γνώσης που αποκτήθηκε μέσω των δραστηριοτήτων του σχεδίου…

0 Comments

Τέλος

Δεν υπάρχει άλλο περιεχόμενο