Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών του Β3 και Β4 στον Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Εκεί τα παιδιά αφού έμαθαν θεωρητικά πως να ξεχωρίζουν τις διαφορετικές κατηγορίες…

0 Comments

Τέλος

Δεν υπάρχει άλλο περιεχόμενο