ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΝΩΝ

Archanes Junior High School

Teaching and classroom management methods for equal learning

ΚΑ1Το Γυμνάσιο Αρχανών τα έτη 2019 και 2020, στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1 του Erasmus +, πρόκειται να υλοποιήσει σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας εκπαιδευτικών, με τίτλο «Μέθοδοι διδασκαλίας και διαχείρισης τάξης για ίσες ευκαιρίες μάθησης» («Teaching and classroom management methods for equal learning») και κωδικό 2019-1-EL01-KA101-061359.

Είναι το πρώτο πρόγραμμα Erasmus+ που εκγρίνεται για το σχολείο και σχεδιάστηκε για να καλύψει δύο βασικές ανάγκες του σχολείου:

  • την ανάγκη της αναβάθμισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών γύρω από το χτίσιμο ενός σχολείου που συμπεριλαμβάνει όλους τους μαθητές, όσον αφορά τη μάθηση, ώστε το σχολείο να επικαιροποιήσει το σχέδιό του για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, προς την κατεύθυνση της παροχής «ίσων ευκαιριών μάθησης»
  • την ανάγκη της διεθνοποίησης του σχολείου και της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής του διάστασης

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του προγράμματος

 

 

Ενημέρωση


Τοπικός τύπος


Ημερολόγιο


About us | Programms | Contacts


Copyright © 2015-2020. All Rights Reserved.


             


Αρχάνες  Τ.Θ. 3,   70100

Τηλ.-fax: 2810-751808
email: mail@gym-archan.ira.sch.gr