ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΝΩΝ

Archanes Junior High School

Living with the climate change

climate change logoΣκοπός του προγράμματος είναι να αναδείξει και να υποστηρίξει τον προβληματισμό των πολιτών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ώστε να συμβάλει στην ευαισθητοποίησή τους για τα επόμενα χρόνια. Θα πραγματοποιηθούν οπτικά πειράματα σχετικά με την πραγματικότητα της υπερθέρμανσης του πλανήτη, την αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την άνοδο της στάθμης των ωκεανών. Το τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος θα είναι ένα ψηφιακό βιβλίο που θα εξηγεί στις γλώσσες των εμπλεκόμενων χωρών τα κλιματικά φαινόμενα που θα μελετηθούν. Μέσω του προγράμματος αναμένεται η ενίσχυση των γλωσσικών, ψηφιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Το συντονισμό της υλοποίησης του προγράμματος έχει αναλάβει η κα Παντελάκη Ελευθερία.

Βασικές Πληροφορίες
Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι διετής (2019-2021). Το έργο περιλαμβάνει 5 διακρατικές συναντήσεις στις χώρες Ιταλία, Ισπανία, Λιθουανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γαλλία. Τα έξοδα εισιτηρίων, διαμονής και κάποιο μέρος από τα έξοδα διαβίωσης θα καλυφθούν από το πρόγραμμα. Η διάρκεια των συναντήσεων θα είναι 5 ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή), χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες του ταξιδιού. Οι μαθητές/-τριες θα φιλοξενηθούν από οικογένειες παιδιών του σχολείου-διοργανωτή της συνάντησης.
Στην παιδαγωγική ομάδα μπορούν να συμμετέχουν όσοι μαθητές δηλώσουν συμμετοχή. Στην παιδαγωγική ομάδα, όμως, των διακρατικών συναντήσεων θα συμμετέχουν 20 μαθητές και μαθήτριες, των οποίων η επιλογή θα γίνει μετά από αξιολόγηση της δήλωσης συμμετοχής τους, την συμμετοχή τους στις δράσεις του προγράμματος και μία προσωπική συνέντευξη από την παιδαγωγική ομάδα των εκπαιδευτικών του προγράμματος. Βασική προϋπόθεση για συμμετοχή στις διακρατικές συναντήσεις αποτελεί η προσφορά φιλοξενίας (διαμονή & διατροφή) σε μαθητές/-τριες των χωρών – εταίρων του προγράμματος κατά τη διακρατική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας τον Οκτώβριο του 2020.

Στη σύμπραξη 2 συμμετέχουν τα σχολεία:
1.Collège Jacques Monod/ Γαλλία
2.COLEGIO ALCA SL/ Ισπανία
3.Agrupamento de Escolas D.Dinis - Santo Tirso/ Πορτογαλία
4.Ιnstituto comprensivo statale sferracavallo/ Ιταλία
5.Klaipedos Tauralaukio progimnazija/ Λιθουανία
6.Γυμνάσιο Αρχανών / Ελλάδα

 

 

 

Ενημέρωση


Τοπικός τύπος


Ημερολόγιο


About us | Programms | Contacts


Copyright © 2015-2020. All Rights Reserved.


             


Αρχάνες  Τ.Θ. 3,   70100

Τηλ.-fax: 2810-751808
email: mail@gym-archan.ira.sch.gr